Historie

Historie sboru Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Těšíně v roce 1908
V sobotu 10. září 1908 se v Těšíně na Bergerovce konalo zvláštní shromáždění. Nešlo o kdovíjak velké shromáždění, ale jak čas ukázal, bylo to shromáždění velmi významné! Účastnili se ho Pavel a Josef Niedobovi, Jiří Buzek, Josef a Anna Holexovi a Marie Ptoczek.
Jmenovaní byli nedávno pokřtění světitelé soboty a horliví vyznavači víry v blízký příchod Pána Ježíše. Tito bratři a sestry Církve adventistů sedmého dne se v přítomnosti svých dalších členů rodin, sousedů a známých rozhodli ofi ciálně založit sbor Církve adventistů s. d. v tehdy rakouském Těšíně. Hostem tohoto slavnostního shromáždění byl předseda rakouského misijního pole bratr Prillwitz.
 
Důvodem založení sboru bylo evidentně zefektivnění misijní práce. Členové nově založeného sboru horlivě svědčili, kde jen mohli, o blízkém příchodu Pána Ježíše a o významu zachovávání soboty – Bohem odděleného dne odpočinku, který Bůh nikdy nezměnil. Přestože veřejnost se k nim stavěla jako ke kacířům a bludařům, hned následujícího roku mohlo být na Těšínsku pokřtěno křtem ponořením dalších 14 bratrů a sester! Adventní poselství se šířilo velmi rychle a na Těšínsku, Karvinsku a Třinecku začaly vznikat nové sbory.


Mnoho změn za 100 let sboru

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně v roce 2008 Za 100 let se mnoho změnilo. Možná, že Těšínsko dnes není tak religiózní jako kdysi, ale pozitivně vzato, víra v blízký příchod si získala srdce tisíců věřících všech křesťanských denominací. O blízkém příchodu Spasitele se dnes káže ve všech kostelech a modlitebnách. Pochopí i smysl zachovávání dne, který Bůh oddělil, požehnal a posvětil?
Po první světové válce, když došlo k rozdělení Těšína na polský a český, se musel rozdělit i sbor církve adventistů. Bratři a sestry na české straně postavili modlitebnu na okraji Těšína. Díky modlitebně dostala název i ulice, kde modlitebna stála – Modlitební.

V roce 1952 byla Církev adventistů s. d. v tehdejším Československu postavena mimo zákon a veškerý movitý i nemovitý majetek jí byl zabaven. Díky Pánu, po letech přišel opět čas svobody a my, další generace adventistů, se můžeme znovu shromažďovat ve vlastní modlitebně. Slavíme jubileum (sto let výročí sboru v roce 2008) a nechceme zapomenout, proč jsme vlastně zde.

Facebook

Page generated in 1.8837 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál